Prihodnost je večna neznanka. Zavita je v meglice različnih barv. Veliko poti vodi vanjo. Na njih se srečujemo,

si želimo prijateljstva, ljubezni... Ko zaživi vsaka barva v svoji žlahtnosti in ni več sama sebi zadostna,

se prelije v mavrično harmonijo različnosti skozi mene – tebe - vas in nas v najlepših odtenkih.

Takrat, ko v njih prepoznamo svoje podobe, se med seboj začutimo, dajemo, potrebujemo.

In ko zares vemo, kdo smo, kaj hočemo, nam je uspeh zagotovljen. In to smo mi:

 

LIPA  CELJE.

 
DOMOV
KONTAKTI
ZGODOVINA
STATUT DRUŠTVA
AKSIOMI ODVISNOSTI
ETIČNI KODEKS DRUŠTVA
METODE DELA DRUŠTVA
PREMAGOVANJE ODVISNOSTI
LETNI PROGRAM DELA
DOGODKI - NOVICE
FOTO GALERIJA
POVEZAVE
UČENJE ZA ŽIVLJENJE
 
 

 

 

ZGODOVINA
 

Začetki Kluba zdravljenih alkoholikov LIPA Celje segajo v leto 1987, ko so se člani dne 30. marca prvič zbrali v prostorih takratne SZDL Celje. Klub je bil zasnovan kot polodprta skupina pod vodstvom ge. Vide Vozlič, socialne delavke iz ZD Celje. V skupino so se lahko vključevali novi člani, lahko pa so jo tudi zapustili. Ga. Vida Vozlič je sodelovala prva tri leta kot koterapevtka, nato jo je za nekaj let zamenjala gdč. Mojca Vrenko. Ves ta čas je kot terapevt sodeloval tudi naš dobri znanec in predavatelj g. Radovan Zupančič, klinični psiholog v Psihiatrični bolnici Vojnik. V tistem obdobju je bilo v Klub Lipa včlanjenih oziroma udeleženih 19 zdravljencev, 10 njihovih partneric, 1 brat in 1 sodelavec zdravljenca. Najstarejši zdravljenec je štel 53 let, najmlajši 23 let. Vmes je g. Zupančič klub kot terapevt zapustil, nadomestil pa ga je g. Franci Pusar kot terapevt – zdravljenec, ki v društvu še vedno izvaja to aktivnost.

2. februarja 2004 smo člani Kluba sklenili, da takratni Klub zdravljenih alkoholikov LIPA spremenimo v Društvo zdravljenih alkoholikov LIPA Celje, kar nam je v 10. marca tega leta tudi uspelo. Klub je več let deloval v prostorih Projektne pisarne na Slomškovem trgu 4 v Celju. Zaradi povečanja števila članov in iz drugih vzrokov, na katere društvo ni imelo vpliva, pa smo bili od leta 2010 primorani večkrat spremeniti lokacijo tedenskih srečanj društva in smo v zadnjih letih »gostovali« na različnih lokacijah v Mestni občini Celje (Krajevna skupnost Aljažev hrib, III. OŠ Celje, Elektro Celje, mala dvorana Kina Union Celje, RITS Celje). V tem obdobju sta bila nekaj časa laična terapevta ga. Nevenka Mužič in za njo g. Bojan Ošljak, člana društva Lipa.

Konec leta 2010 se je društvo preimenovalo v LIPO CELJE, Društvo za življenje brez odvisnosti.

Leta 2012 je naše društvo praznovalo 25. letnico delovanja. Organizacijski odbor je proslavo zelo uspešno izvedel ob podpori sponzorjev v prostorih Kulturnega doma Vojnik. Ob tej priložnosti je izšlo glasilo društva Bilten št. 1, v letu 2014 smo se veselili ob izidu Biltena št. 2, naslednja številka pa bo izdana v okviru praznovanja 30. letnice delovanja društva Lipa v letu 2017.

Trenutno se člani v dveh skupinah dobivamo v prostorih KUD Svoboda Celje na Stari Dečkovi 10, in sicer vsak delovni ponedeljek ob 16.30 uri skupina Začetniki in ob 18.15 uri skupina Veterani. Praviloma vsak prvi ponedeljek je skupno srečanje vseh članov ob 16.30 uri.

Na ponedeljkovih srečanjih govorimo o naših težavah in uspehih, smo drug drugemu v pomoč in se znamo ob vsakem uspehu skupaj veseliti, ob nastalih ali zaznanih problemih pa z lastnimi izkušnjami drug drugemu pomagati. Za večjo strokovnost naših srečanj vabimo na predavanja priznane strokovnjake: go. Darjo Boben Bardutcky, dr. med., spec. psih., g. Radovana Zupančiča, klin. psihologa, g. mag. Draga Tacola, klin. psihologa, go. Zlatko Jambrovič Koprivc, psihologinjo, go. Albino Kokot, DMS, master NLP, g. Boštjana Topovška, Core Energetics Svetovalca in Mojstra Coach NLP in druge.

Članstvo v društvu Lipa se spreminja od meseca do meseca (od 35 do 37), pogojeno je s prihodom novih članov, ki prihajajo iz bolnišničnega zdravljenja iz različnih psihiatričnih bolnišnic, njihovih družinskih članov oziroma spremljevalcev ter članov, ki so se odločili, da bodo abstinirali brez bolnišničnega zdravljenja. Staži naših abstinentov so zelo različni, od nekaj mesecev do 25 let, kar je možno doseči le z veliko mero vztrajnosti.

Skladno z letnim programom dela društva organiziramo do tri izlete po Sloveniji in zamejstvu, ki so kolikor zakonodaja dopušča, strokovno vodeni s strani naših članov. Dva piknika, pomladanski in jesenski, sta namenjena terapevtskemu druženju in izmenjavi izkušenj v življenju brez odvisnosti in z abstinenco. Na ta piknika povabimo tudi člane sorodnih društev iz bližnje okolice, radi pa se tudi odzovemo povabilom sorodnih društev, na katera smo vabljeni. Zaključek leta popestrimo še z novoletnim srečanjem članov in naših družinskih članov. Poleg skupinsko organiziranega obiska različnih kulturnih prireditev po Sloveniji, se organizirano vključujemo tudi v športne aktivnosti s kar največjo možno udeležbo članov društva, udeležujemo pa se tudi tradicionalnih srečanj sorodnih društev bodisi v PB Vojnik ali pa na drugih, organiziranih lokacijah napovedanih združevanj.

Skratka, LIPA nam članom veliko pomeni za dosego in ohranjanje našega skupnega cilja, to je vzdrževanje ustreznega zdravstvenega in kulturnega nivoja našega telesa in duha ter posledično vztrajanju pri abstinenci od vseh oblik odvisnosti.