Prihodnost je večna neznanka. Zavita je v meglice različnih barv. Veliko poti vodi vanjo. Na njih se srečujemo,

si želimo prijateljstva, ljubezni... Ko zaživi vsaka barva v svoji žlahtnosti in ni več sama sebi zadostna,

se prelije v mavrično harmonijo različnosti skozi mene – tebe - vas in nas v najlepših odtenkih.

Takrat, ko v njih prepoznamo svoje podobe, se med seboj začutimo, dajemo, potrebujemo.

In ko zares vemo, kdo smo, kaj hočemo, nam je uspeh zagotovljen. In to smo mi:

 

LIPA  CELJE.

 
DOMOV
KONTAKTI
ZGODOVINA
STATUT DRUŠTVA
AKSIOMI ODVISNOSTI
ETIČNI KODEKS DRUŠTVA
METODE DELA DRUŠTVA
PREMAGOVANJE ODVISNOSTI
LETNI PROGRAM DELA
DOGODKI - NOVICE
FOTO GALERIJA
POVEZAVE
UČENJE ZA ŽIVLJENJE
 
 

 

 

E T I Č N I   K O D E K S

 
1. Obvezujem se, da bom spoštoval pravilo diskretnosti, kar pomeni, da osebnih podatkov, za katere bom izvedel pri delu društva, ne bom izdajal ljudem zunaj društva. Morebitne konflikte v odnosih, ki lahko nastanejo med terapevtskim delom, bom reševal v okviru društva in takoj, ko nastanejo. To obvezo bom spoštoval tudi ob morebitni prekinitvi sodelovanja v programu društva in me trajno zavezuje.  
 
2. Zavedam se  in sprejemam, da sem sam odgovoren za svoj napredek in za svojo duhovno rast, za kar se bom trudil po svojih najboljših močeh. Redno bom sodeloval v terapevtskem programu, morebitne odsotnosti in odnose ob prekinitvi ali zaključku sodelovanja v društvu bom korektno uredil.  
 
3. Obvezujem se, da bom spoštoval osebnosti članov društva in drugih ljudi. To pomeni, da jih ne bom obsojal, če bom mislil, da delajo narobe, ampak jim bom skušal pomagati tako, da jim bom povedal lastne življenjske izkušnje.  
 
4. V zasebnem in javnem življenju bom spoštoval načela zdravega načina življenja, spoštoval bom  druge ljudi in se trudil imeti z njimi korektne odnose. S svojim pozitivnim zgledom bom deloval proti raznim zasvojenostim. Ne bom pil alkohola ter zlorabljal drugih kemičnih in psiholoških sredstev, ki povzročajo odvisnost. V odnosih z ljudmi bom skušal ravnati strpno, brez obsojanja in manipuliranja, za namenom vzpostaviti iskrene odnose.  
 
5. Zavedam se, da je moja dolžnost nuditi pomoč ljudem v stiski v tolikšni meri, kolikor za pomoč sami zaprosijo in kolikor sem jo zmožen nuditi.  

 

Sprejet na rednem občnem zboru, dne 16. 06. 2008